Best Lap 2021 sarja 2. etapi bülletään – 31.07.2021 Rapla Kardirada

 

Need reeglid on täienduseks Best Lap amatöörvõistluste sarja üldreeglitele.

1. Best Lap amatöörvõistluste sarja teine etapp toimub 31.07.2021 Rapla Kardirajal aadressil
Ridaküla, 79528 Raplamaa. https://www.karting.ee/rapla/

2. Ürituse korraldaja on MTÜ Hobby Racing.

3. Veebis registreerimine algab 14. juulil 2021.a ametlikul ürituse koduleheküljel
www.bestlap.ee. Kogu info, k.a Ohutusnõuded, Tehnilised nõuded ja Reglement on
kättesaadavad ametlikul ürituse koduleheküljel www.bestlap.ee. Uudiseid saab jälgida Best
Lap lehel Facebookis või Instagramis (lingid on dokumendi lõpus).

4. Võistlustel võivad osaleda kõik autod, mis vastavad Best Lap amatöörvõistluste sarja
Tehnilisele Reglemendile. Täiendavad tingimused on:
4.1 Osalustasu: 80 eurot võistleja kohta veebis eelregistreerimisel kuni 28.07.2021 (k.a);
4.2 Tasu veebis eelregistreerimisel kantakse korraldaja kontole kuni 28. juulini 23:59:
4.3 Stardikohtade arv on piiratud, kokku on 50 kohta;
4.4 Selgituses märkida etapi number ja osaleja nimi. Näiteks: Etapp 2, Olev Ait.
4.5 Osaleja loetakse registreerunuks ja talle tagatakse koht stardinimekirjas peale osalustasu
tasumist;
4.6 Kui võistleja ei ilmu võistluste päeval kohale, keeldub osalemast või ohutusnõuete
täitmisest, siis osalustasu ei tagastata (v.a. p.9 toodud juhul).

5. Peale registreerimist kohapeal, võistluste päeval, võistleja saab stardinumbri ja
reklaamkleebised. Stardinumber peab olema kleebitud auto tagumistele külgmistele
aknaklaasidele. Reklaamkleebised kinnitatakse korraldaja poolt ettenäidatud kohtadesse.
Juhised kleebiste paiknemise kohta antakse koos kleebistega.

6. Rapla kardiraja territooriumil, sissesõiduteel ja lähiümbruses (sh elamute lähedal) ON
KEELATUD kihutamine, driftimine, järsk kiirendamine ja teised müra tekkivad tegevused!
Kiirusepiirang kardiraja territooriumil ja sissesõiduteel 20 km/h! Reegleid rikkuvad sõitjad
diskvalifitseeritakse!

7. Võistluste orienteeruv päevakava:
Veebis registreerimise algus: 14 juuli
Veebis registreerimise lõpetamine: 28. juuli kl 23:59

Võistluspäev: 31. juuli
Registreerimise ja tehnilise kontrolli algus: 09:00
Trennisõidud: 09:00 – 10:55
Tehniline paus 11:00 – 11:45
Briifing: 11:45
Võistlussõitude algus: 12:00
Autasustamine: ~18:00

8. Ürituste kirjeldus ja stardijärjestus:
8.1 Start toimub nimekirja alusel. Nimekiri avaldatakse üks päev enne võistluspäeva
koduleheküljel http://www.bestlap.ee
8.2 Igas ajasõidus peab osaleja läbima 7 ringi, millest 1 soojendusring, 5 võitlusringi ning 1
jahutusring.
8.3 Trassil võib korraga olla kuni 3 autot. Autod lastakse soojendusringile kordamööda. Aja
mõõtmine algab stardi- / finišijoonelt.
8.4 Stardijoonele liikumisel on osalejatel võimalus oma autot ja rehvid soojendada.
8.5 Stardi antakse kohtuniku loal, millest ta teatab stardilipu tõstmisega või foori signaaliga.
8.6 Võistlejal on 5 ringi, et näidata oma parimat ringiaega.
8.7 Võistluse kiireim osaleja saab 1 punkti, teine saab 2 punkti jne, kuni iga finišisse jõudnud
osaleja saab oma punkti.
8.8 Kokku toimub etapi jooksul 3 vooru. Etapi lõpptulemuseks on kahe parima vooru väikseim
summa. Võrdsete punktide arvuga ühes klassis võidab osaleja, kes näitab võistluspäeval
parimat ringiaega. Kui parimate ringide ajad on samad, võidab osaleja, kes on näidanud
teist parimat aega.
8.9 Võistluste ajal on möödasõit keelatud. Möödasõit on lubatud ainult juhul, kui ees ootav
aeglaselt liikuv auto näitab suunatuld ja hoiab teeserva poole. Vastasel juhul võidakse
osalejat diskvalifitseerida ja ajasõitu ei arvestata.
8.10 Kui teie ees on aeglasem sõitja, kes ei lasknud teid mööda ning te ei sooritanud
möödasõitu, siis on teil õigus ajasõit uuesti teha.
8.11 Kui juht hilineb stardile (k.a soojendusringile ilmumine) kolme minuti jooksul, siis ta
kaotab õiguse osaleda selles ajasõidus.
8.12 Organisaatorite ja kohtunike ettekirjutuste mitte täitmine viib diskvalifitseerimiseni ja
üritusest välja heitmiseni.
8.13 Igal ürituse ajahetkel (registreerimisest päeva esimeses pooles kuni autasustamiseni)
kõik autod peavad täielikult vastama tehnilises reglemendis kirjeldatud nõuetele.
8.14 Rapla kardirajal kehtib müra piirang, mis on 95dB. Autode mürataset mõõdetakse
tehnilise kontrolli ajal. Ürituse korraldajal on õigus mitte lasta rajale auto, mille müra tase
ületab piirangu.

9. Autasustamine:
9.1 Etapi läbimisel autasustatakse igal etapil kolm esimest kohta. Kui klassis osales vähem kui
5 sõitjat, siis autasustatakse ainult esimest kohta.
9.2 Ürituste korraldajad ja sponsorid võivad välja anda ka lisaauhindu.

10. Minimaalne osalejate arv on 25 inimest. Kui minimaalset osalejate arvu ei saavutata, siis
võistlus jääb ära. Sel juhul kohustub korraldaja tagastama registreerimistasu, samuti
teavitama võistluse ärajäämisest vähemalt 24 tundi enne stardi algust.

11. Kui võistlus jäetakse ära eriolukorra pikenemise tõttu Eestis või muudel põhjustel, mis on
seotud koroonaviiruse COVID-19 epideemiaga, tagastatakse osavõtutasu osalejale.
Edasilükatud või uue etapi kuupäev tehakse teatavaks hiljem.

12. Osaleja kannab täielikku vastutust talle või tema varale, elule või tervisele tekitatud kahju eest
ning vastutab ka kolmandate osapoolte vara, elu ja tervise eest.

Jälgi uudiseid Facebookis: https://www.facebook.com/bestlap.ee

või instagramis: https://www.instagram.com/bestlap.ee/

 

Edu kõikidele osalejatele!

en_GBEnglish